اجرای عملیات توسعه شبکه آبرسانی در شهرستان رباط کریم

به گزارش همسو نیوز، رسول خیرده مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم  با اعلام خبر مذکور اظهار داشت : در راستای به روز رسانی خطوط و شبکه های آبرسانی بلحاظ ساخت و سازهای صورت گرفته و توسعه حوزه سکونتی و شهری و از طرفی بلحاظ ضرورت شناسائی و جمع آوری انشعاب و شبکه های غیرمجاز … ادامه خواندن اجرای عملیات توسعه شبکه آبرسانی در شهرستان رباط کریم